Ekologická likvidace vozidel Třinec
 

Likvidační protokol - doklad pro úřad

Nutný doklad pro úřad o likvidaci Vašeho vozidla Vám vystavíme ZDARMA a IHNED na místě, při převzetí Vašeho vozidla od Vás. Okamžité vystavení tohoto protokolu je pro nás pravidlem a také zákonnou povinností. Všichni zákazníci z Třince a okolí, kteří nám předají auto k likvidaci, obdrží originál vyhotovení likvidačního protokolu od našeho pracovníka vždy ihned na místě. Tento likvidační protokol je pak nezbytný pro vyřízení zrušení (zánik) vozidla na nejen třineckém dopravním úřadě.   

Likvidační protokol je nezbytné potvrzení pro odhlášení vozidla z evidence

My Vám jej vystavíme zdarma, ihned při předání vozidla, v originále s originálním IČPS číslem a s ochrannými prvky!  

 

Protokol o likvidaci - vystavení příslušného potvrzení

 • V zákoně je likvidační protokol nazýván: "Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků"  
 • Provozovatel ekologické likvidace vozidel přebírá vozidlo nebo autovrak a dle zákona vydává ihned příslušné potvrzení
 • Majitel vozidla nebo zplnomocněný zástupce se při odhlašování vozidla z evidence bez tohoto dokladu neobejde
 • Vyřazení z evidence - z registru motorových vozidel je správně nazýváno: "Zánikem vozidla"
 • Vozidlo zanikne, pokud je řádně ekologicky zlikvidováno v zařízení ke sběru autovraků 

Firma MILATA - provozovatel ekologické likvidace vozidel Třinec

Jsme provozovatelem schváleného zařízení ke sběru a likvidaci autovraků. Jsme skutečné autovrakoviště.

 

Doklad vystavujeme rychle a dle zákona 

 • Doklad je technikem přebírajícím vozidlo vystaven ihned na místě 
 • Doklad Vám vystavíme rychle na Vaší adrese v Třinci nebo kdekoliv jinde při předání auta
 • Technik je ve spojení s operátorem, který zadává údaje o vozidle do elektronického systému MAISOH
 • Okamžitě je vygenerováno jedinečné číslo likvidace IČPS a tím je zahájen proces ekologické likvidace daného auta
 • Náš zákazník má 100% jistotu pravosti dokumentu a jedinečnosti likvidačního čísla IČPS
 • Náš pracovník se do Vašich dokladů pouze nahlíží - nikdy Vám je neodebírá nebo si je neodváží s vozidlem
 • Vystavení potvrzení spolu s naložením vozidla v Třinci je zpravidla vyřízeno do 20 minut
 • Potvrzení Vám vystavíme pouze při fyzickém přebrání vozidla nebo autovraku
 • Protokol obdržíte za kompletní i nekompletní vozidlo (individuální dohoda podmínek)
 • Není možné vydat potrzení o ekologické likvidaci na silně odstrojený autovrak - skelet vozidla
 • Není možné vydat potvrzení bez odevzdaného vozidla nebo pro jiné odevzdané vozidlo
 • Na přání Vám v případě potřeby kdykoliv vystavíme ověřený duplikát
 • Naše potvrzení má několik ochranných prvků proti zfalšování a napodobování
 • Potvrzení od nás dostanete v úhledné informační složce do které Vám technik vloží také Vaše doklady od vozidla 

Jsme tady pro Vás. Jakékoliv dotazy nebo nejasnosti k vystavení dokladu o likvidaci a k procesu vyřazení vozidla z evidence Vám rádi zodpovíme. Neostýchejte se nás zeptat. Kontaktujte nás na zde uvedených kontaktech.

 

S našim likvidačním dokladem snadno zrušíte Vaše vozidlo

Doklad o likvidaci nelze nahradit jiným dokladem a žádost o vyřazení vozidla z evidence je nutné podat do 10 dní.

 

 

 

Ověřené vrakoviště

První ověřený provozovatel ekologické likvidace vozidel pro Třinec a okolí.

Likvidace aut od roku 1992

 
Volejte pro výkup a likvidaci
Napište nám