Ekologická likvidace vozidel Třinec
 

Postup likvidace vozidla - Třinec a okolí

Povinností každého majitele motorového vozidla je před jeho tzv. zrušením, tedy před trvalým vyřazením vozidla z registru motorových vozidel, nechat provést jeho ekologickou likvidaci. Vozidlo je nutné, dle zákona, odevzdat do zařízení, které je pro likvidaci vozidel určené a schválené. Naše služba EKOLOGICKÉ LIKVIDACE VOZIDEL TŘINEC Vám nabízí vyřízení ekologické likvidace bez nutnosti osobní návštěvy autovrakoviště - provozovatele ekologické likvidace, bez nutnosti odvozu automobilu nebo autovraku na vlastní náklady, bez rizika případných technických a legislativních komplikací s provozem starého auta.

Nemusíte nikam jezdit a nemusíte zajišťovat převoz Vašeho vozidla z Třince. Stačí nám zavolat a snadno si objednat odvoz vozidla z Vaší třinecké adresy. Navíc pro Vás s vyřízením ekologické likvidace ihned, na místě, při předání vozidla. To vše zdarma, rychle, s potřebným potvrzením a s jistotou následně skutečně provedené ekologické likvidace od prověřené a certifikované firmy. Vozidla z Třince a okolí odvážíme každý pracovní den a také v sobotu. Navíc nabízíme třineckým zákazníkům zajímavé finanční bonusy a výkupní ceny za ojetá a bouraná vozidla.  

 

Jak postupovat a vyřídit likvidaci vozidla nejefektivněji?


1/ Kontaktujte nás - nabídku a podmínky likvidace víte hned! Celým procesem vyřízení ekologické likvidace Vás navíc rádi provedeme a vše Vám vysvětlíme. Uděláme Vám konečnou nabídku a společně naplánujeme termín a čas odvozu Vašeho vozidla z Třince nebo z okolního města, obce.

Volejte: 607 703 311 nebo 558 642 172. Využít můžete náš kontaktní formulář nebo formulář nezávazné objednávky likvidace

Pro stanovení přesné nabídky našich služeb nás většinou zajímají základní informace o vozidle zákazníka, o jeho kompletnosti, kde se vozidlo nachází a zda bude vozidlo předávat jeho majitel nebo jiná osoba. Pro naplánování odtahu potřebujeme kontaktní telefon na předávající osobu a adresu místa, kde se vozidlo v Třinci nebo na jiném blízkém místě nachází.


2/ Odvoz vozidla nebo autovraku.
V domluvený termín a čas k Vám, na Vaši třineckou adresu, přijíždí náš odtahový speciál s proškoleným technikem. Technik si automobil dle Vašich dokumentů zkontroluje, doklady od vozidla si od Vás pro tento účel pouze na chvíli vypůjčí. Doklady Vám ihned vrátí zpět a ihned Vám vystaví potřebné potvrzení o tom, že jste vozidlo předali k ekologické likvidaci. Toto potvrzení je pro Vás nezbytným dokladem pro následné vyřízení zrušení vozidla z evidence na dopravním úřadě. Technik také vyřídí s majitelem vozidla případný finanční bonus nebo výkupní cenu. Pokud jsou státní poznávací značky SPZ ještě na automobilu, tak Vám je technik rád demontuje a předá. Vozidlo si naloží a odveze k nám do zařízení pro zpracování autovraků. Celý proces vyřízení ekologické likvidace u Vás zabere cca 20 minut a veškeré povinnosti majitele vozidla s vyřízením ekologické likvidace tímto končí. S námi vyřídíte likvidaci opravdu rychle.


3/ Ekologická likvidace vozidla
je následně provedena v našem zařízení, na autovrakovišti MILATA. Po přijetí vozidla je auto podrobeno vstupní prohlídce, doevidování a podrobnému nafocení. Poté je řádně a v zákonem dané lhůtě ekologicky zlikvidováno.


Pokud nás chcete navštívit a své nepotřebné vozidlo odevzdat přímo osobně ve sběrně autovraků, v našem specializovaném zařízení pro ekologickou likvidaci (na autovrakovišti MILATA), tak samozřejmě můžete! Navštivte nás kdykoliv v naší provozní době a bez objednávky. Vozidlo od Vás převezmeme a dokumenty vyřídíme do 20 minut. Navíc u nás můžete získat zajímavý finanční bonus za váhu vozidla! 

 

4/ Odhlášení vozidla a zrušení pojistné smlouvy


Po odevzdání vozidla naší firmě navštíví jeho majitel nebo zplnomocněná osoba příslušný dopravní inspektorát - dopravní úřad v Třinci a zde si vyřídí odhlášení vozidla z evidence motorových vozidel. Pozor: odhlášení, tedy zánik vozidla musí proběhnout na stejném úřadě jako poslední registrace daného vozidla. S originálním potvrzením - likvidačním protokolem od nás tak učiníte snadno, rychle a bez nepříjemných komplikací. Odhlášení vozidla z evidence by jste měli dle zákona vyřídit do deseti dní od odevzdání vozidla do sběrny autovraků.

Jako nezbytný poslední krok při ukončení provozu automobilu je nutné ukončení pojistné smlouvy o povinném ručení. Majitel nebo provozovatel vozidla podá písemnou žádost o zánik pojistné smlouvy na základě zániku vozidla v evidenci motorových vozidel. Tuto žádost podá osobně v pojišťovně nebo ji zašle doporučeně poštou. Nezbytným dokumentem k této žádosti je originál nebo kopie dokladu o vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel (potvrzení o zániku vozidla). Doporučujeme Vám zrušení pojistné smlouvy po odhlášení vozidla z registru vozidel moc neodkládat a zbytečně již pojistné neplatit. 

 

Ověřené vrakoviště

První ověřený provozovatel ekologické likvidace vozidel pro Třinec a okolí.

Likvidace aut od roku 1992

 
Volejte pro výkup a likvidaci
Napište nám